شروع کمپین تخفیف دوره های آموزشگاه رایا تا 30% تخفیف استثنایی

دانلود تقویم آموزشی

دانلود کتاب های آموزشی

تعمیر کار سخت افزار تلفن همراه همواره شغلی است در حوزه الکترونیک که دارای شایستگی های کاربر تلفن همراه، برسی و تست مدارهای الکترونیکی و کاربرد آنها، تجزیه و تحلیل بلوکدیاگرام گوشی، باز و بست و تشخیص عیب و رفع عیب گوشی های مختلف و تعمیر صفحه نمایش آن می باشد. این شغل با تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه در ارتباط است.

فیلتر