شروع کمپین تخفیف دوره های آموزشگاه رایا تا 30% تخفیف استثنایی

دانلود تقویم آموزشی

دانلود کتاب های آموزشی

تعمیر گوشی های آیفون یکی از شایستگی های حوزه الکترونیک می باشد که شامل کارهای عیب یابی و تعمیر قطعات الکترونیکی برد گوشی آیفون، نقشه خوانی شماتیک و استفاده از نرم افزارهای Dzkj ،Refox،ZXW و…، تعمیر سنسورهای امنیتی (فینگر face id ،touch id)، تشخیص و تحلیل عیوب مختلف گوشی آیفون، دیتا ریکاوری (سوآپ full board swap)، کاربر روی بردهای 2طبقه و رفع ایرادات سختافزاری برد، انجام تعمیرات نرم افزاریگوشی آیفون می باشد.